Cennik za przyjęcie odpadów

 

CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW [obowiązujący od 20.10.2015r.]

 

Cennik przyjęcia odpadów

Typ odpadu

Kod odpadu

Cena/Waga

Żużle, popioły paleniskowe    i pyły z kotłów

10 01 01

86,40 zł/Mg

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

1,08 zł/Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

172,80 zł/Mg

Opakowania z metali

15 01 04

bezpłatnie

Opakowania ze szkła

15 01 07

bezpłatnie

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, materiał odkrywkowy 17 01 07 86,40 zł/Mg

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

17 01 01

334,80 zł/Mg

Odpadowa papa

17 03 80

453,60 zł/Mg

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 05*

421,20 zł/Mg

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży

17 09 04

432,00 zł/Mg

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

270,00 zł/Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

 355,43 zł/Mg

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07 322,92 zł/Mg

- podano ceny brutto [z podatkiem VAT]

 

Zgodnie z art.36 ustawy o odpadach, wymagamy od  posiadacza odpadów, który przekazuje odpad (nie będącym odpadem komunalnym), prawidłowo wypełnionej Karty Przekazania Odpadu oraz Podstawową Kartę Charakterystyki (jeżeli odpad będzie skierowany na składowisko). W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów, dostawa będzie cofnięta. 

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

OK, zamknij