Cennik za przyjęcie odpadów

 

CENNIK ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW [obowiązujący od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.]

Od osób fizycznych

Typ odpadu

Kod odpadu

Cena/Waga

Żużle, popioły paleniskowe    i pyły z kotłów

100101

54,00 zł/Mg

Opakowania z papieru i tektury

150101

0,54 zł/worek

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

0,54 zł/worek

Opakowania z metali

150104

0,54 zł/worek

Opakowania ze szkła

150107

0,54 zł/worek

Odpady ulegające biodegradacji

200201

270,00 zł/Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200301

do 200kg - 16,00 zł/worek

powyżej 200kg - 355,43 zł/Mg

- podano ceny brutto [z podatkiem VAT]

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Od podmiotów gospodarczych

Typ odpadu

Kod odpadu

Cena/Waga

Żużle, popioły paleniskowe    i pyły z kotłów

100101

54,00 zł/Mg

Opakowania z papieru i tektury

150101

1,08 zł/worek

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

1,08 zł/worek

Opakowania z metali

150104

1,08 zł/worek

Opakowania ze szkła

150107

1,08 zł/worek

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, materiał odkrywkowy 17 01 07 86,40 zł/Mg

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

170101

334,80 zł/Mg

Odpadowa papa

170380

432,00 zł/Mg

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

170605*

421,20 zł/Mg

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży

170904

432,00 zł/Mg

Odpady ulegające biodegradacji

200201

270,00 zł/Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200301

do 200kg - 16,00 zł/worek

powyżej 200kg - 355,43 zł/Mg

- podano ceny brutto [z podatkiem VAT]

 

Zgodnie z art.36 ustawy o odpadach, wymagamy od  posiadacza odpadów, który przekazuje odpad (nie będącym odpadem komunalnym), prawidłowo wypełnionej Karty Przekazania Odpadu oraz Podstawową Kartę Charakterystyki (jeżeli odpad będzie skierowany na składowisko). W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów, dostawa będzie cofnięta. 

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

OK, zamknij